เที่ยว พม่า

เที่ยว พม่า ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอารยธรรมพระพุทธศาสนาล้ำค่า เป็นถิ่นกำเนิดชาวมอญ เมือง 2,000 เจดีย์ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่ตอนนี้ได้รับความสนใจในด้านเมียนมา หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนทางฝั่งภาคตะวันออกและภาคเหนือติดกันยาวมากกว่า 2,400 กิโลเมตร ซึ่งปกติเราก็สามารถข้ามไปเที่ยวกันได้ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้วีซ่าในกรณีที่ไปโดยเครื่องบิน วันนี้ก็เลยจะมามัดรวมที่เที่ยวเมียนมาทั้งภาคกลาง-เหนือ-ใต้-ออก-ตก เอาให้จุใจไปเลย

ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีกหลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า ระบบสาธารณสุขของพม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย สหประชาชาติและอีกหลายองค์การได้รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในพม่า รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การข่มขืนเป็นระบบ แรงงานเด็ก ทาส การค้ามนุษย์ และการขาดเสรีภาพในการพูด ในช่วงปีหลัง พม่าและผู้นำทหารได้ผ่อนปรนต่อนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ กับมหาอำนาจและสหประชาชาติ

รวมที่ เที่ยว พม่า

 • เมืองย่างกุ้ง
  สถานที่ท่องเที่ยวเมียนมาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ก็คือ เจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง บริเวณเนินเขาสิงคุตระ มีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม สูงราว ๆ 99 เมตร ประดับประดาไปด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ และเพชรนิลจินดามากมาย โดยบริเวณที่สำคัญ ก็คือ ยอดด้านบนบริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำค้าง ประดับไปด้วยอัญมณีและเพชรรวม 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ด และเพชรเม็ดใหญ่อีก 76 กะรัต นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ เจดีย์ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญมากมาย ถือเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก การเข้าเที่ยวชมด้านในจึงต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอก ส่วนในเมืองย่างกุ้งก็ยังน่าสนใจ ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวย่างกุ้งสวย ๆ ให้ไปเช็กอินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์โคโลเนียลสีสันสวยงาม บรรยากาศคลาสสิก พร้อมด้วยคาเฟ่บรรยากาศสบาย ๆ หลายแห่งวัดวาอาราม
 • พระเจดีย์โบตะตอง
  พระเจดีย์โบตะตอง หรือที่เรียกกันว่า เจดีย์โบดาทาวน์ (Botahtaung Pagoda) เจดีย์ที่อยู่ในเมืองย่างกุ้ง ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจเดีย์ชเวดากอง องค์พระเจดีย์ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะใหม่ โดยใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งใส คนทั่วไปสามารถเดินลอดเข้าไปด้านฝาผนังใต้เจดีย์ ซึ่งได้จัดแสดงทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธาได้นำมาถวายองค์พระเจดีย์
 • พระธาตุอินทร์แขวน
  มีชื่อเรียกตามภาษาเมียนมาว่า พระธาตุไจที่โย่ (Kyaiktiyo Pagoda) ตั้งอยู่บนยอดเขาที่รัฐมอญ มีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนก้อนหินแกรนิตอัศจรรย์ริมหน้าผาสูงชัน ถูกปิดด้วยทองคำเปลวบริสุทธิ์มีสีเหลืองทองอร่ามตา เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า โดยอนุญาตให้ผู้ชายสามารถเข้าไปในบริเวณพระธาตุได้เท่านั้น
 • เมืองพุกาม
  สถานที่ตั้งของอาณาจักรพุกามในช่วงศตวรรษที่ 9-13 อดีตเคยรุ่งเรืองมาก จนมีการสร้างวัดมากถึง 13 แห่ง และยังมีเจดีย์และอารามต่าง ๆ รวมมากกว่า 10,000 แห่ง จนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ ที่มองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ยอดแหลมของเจดีย์ แม้ว่าปัจจุบันจะหลงเหลือเพียงแค่ซากวัดและเจดีย์โบราณ แต่ก็ยังคงงดงามและมีคุณค่าควรแก่การรักษา โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกแล้ว
 • วัดอนันดา
  วัดสำคัญของเมืองพุกาม วัดอนันดา (Ananda Temple) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วัดอานนท์ สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 1633 มีอายุมากกว่า 900 ปี โดดเด่นด้วยมหาวิหารขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามละเมียดละไมของช่างชาวพุกาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรแห่งศิลปะพุกาม ปัจจุบันได้รับการบูรณะตัวยอดเจดีย์ประธานจึงมีสีทองอร่าม ตัดกับบริเวณฐานที่เป็นสีขาวอย่างเด่นชัด
 • เจดีย์ชเวชิกอง
  ที่เที่ยวห้ามพลาดใกล้เมืองพุกาม เจดีย์ชเวชิกอง (Shwezigon Pagoda) เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ในเมืองญองอู้ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 1645 เชื่อกันว่าด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุและพระทันตธาตุ หลังจากการบูรณะตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติหลายครั้ง เจดีย์แห่งนี้ก็มีสีเหลืองทองออกแดงงดงาม ด้วยมีการปิดแผ่นทองแดงมากกว่า 30,000 แผ่น
 • เนปิดอว์
  เมืองหลวงในปัจจุบันของเมียนมา ตั้งอยู่ระหว่างเมืองย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ โดยได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการบริการที่สำคัญในอนาคต ถึงขนาดมีการสร้างถนน 10 เลน ไว้รองรับกันเลยทีเดียว เนปิดอว์จึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งภายในเมืองเนปิดอว์ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามตระการตามากมาย เช่น Uppatasanti Pagoda, National Landmark Garden, Myanmar International Convention Center, Naypyidaw Zoological Gardens และ Gem Museum เป็นต้น
 • เมืองมัณฑะเลย์
  พระราชวังมัณฑะเลย์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมา เป็นพระราชวังสุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของอาณาจักรพม่า ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเมืองมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2402 มีอายุมากกว่า 150 ปี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า ซึ่งได้รื้อถอนมาจากพระราชวังในเมืองอมรปุระ สวยงามโอ่อ่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทุกประการ
 • วัดพระมหามัยมุนี
  เมื่อไปมัณฑะเลย์แล้วไม่ควรพลาดที่จะไปเที่ยวชมวัดพระมหามัยมุนี (The Mahamuni Buddha Temple) ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมากที่สุดอันดับต้น ๆ ของเมียนมา มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ องค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก 6.5 ตัน สูง 3.82 เมตร โดยมีการปิดทองที่ตัวองค์พระซ้อนทับกันไปมาหลายหมื่นชั้น จนแลดูว่าเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์
 • ภูเขาโปปา
  ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตเมืองมัณฑะเลย์ เป็นยอดภูเขาไฟเดี่ยวสูงโดดเด่น สูงจากระดับน้ำทะเลมากถึง 1,518 เมตร โดยมีลักษณะเด่นอยู่ตรงที่ บริเวณฐานจะมียอดเขาขนาดเล็ก เรียกว่า ตองกะละ เป็นปลักภูเขาไฟที่มียอดสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 657 เมตร ด้านบนสุดเป็นเขายอดตัด มีวัดตั้งอยู่ มองเห็นได้จากระยะไกล มีบันไดขึ้นไป 777 ขั้น เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นเมืองเก่าพุกามด้วย
 • สะพานอูเบ็ง
  สะพานที่ติดอันดับว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใกล้เมืองอมรปุระ สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1851 เพื่อเป็นเส้นทางในการข้ามทะเลสาบตองตะมาน (Taungthaman Lake) โดยในช่วงเริ่มแรกนั้นสร้างด้วยไม้ทั้งหมด ก่อนจะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม นำคอนกรีตเข้ามาแทนบ้างในบางช่วง ปัจจุบันมีความยาวทั้งสิ้น 1.2 กิโลเมตร ช่วงที่น่าท่องเที่ยวจะอยู่ราว ๆ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพราะน้ำจะขึ้นเต็มทะเลสาบ นั่งเรือชมก็ได้ เดินข้ามสะพานก็ดี เที่ยว พม่า

บทความที่น่าสนใจ